ابزار صاعقه گیر

حفاظت از ایستگاه های سوخت در برابر فراتاخت (surge)

ایستگاه های سوخت با توجه به ابعادشان و بدلیل استقرار اکثر آن ها در فضای باز، در معرض خطر جدی ضربات مستقیم صاعقه و اثرات ناشی از فراتاخت ها (surges) هستند.
اگرچه پمپ بنزین ها به جهت اطمینان از تداوم عملیات آن ها در طول روز وابسته به عملکرد ایمن تجهیزات الکترونیکی چون سیستم های کنترل و نمایش هستند، اما این سیستم ها به جریان های ضرب های (surge) ناشی از صاعقه و فراتاخت بسیار حساس بوده و حفاظت آن ها امری مهم است.
چگونگی محاسبات ضرایب ریسک، در بخش دوم استاندارد بین المللی حفاظت در برابر صاعقه 2-62305 IEC/EN بیان شده بطوریکه طبق پارامترهای مشخص شده در این بخش میتوان میزان احتمال خطر برای یک سازه را تعیین نمود.
اگر میزان خطر بالاتر از مقادیر قابل قبول مشخص شده در استاندارد باشد، تمهیدات حفاظتی مناسب چون حفاظت خارجی در برابر ضربه مستقیم صاعقه، حفاظت در برابر فراتاخت ها (surges) و همچنین جلوگیری از آتشسوزی میبایست برای کاهش میزان خطر، اجرایی شود.
در بخش 2.6.131 از استاندارد 1-IEC60364 ، الزام حفاظت در برابر فراتاخت های ناشی از تداخلات جوی و یا عملیات سوئیچینگ آورده شده است.
تاسیسات خارج از ساختمان ایستگاه سوخت، مانند نمایشگرهای قیمت بنزین، در معرض آسیب ضربه مستقیم صاعقه هستند و بنابراین میبایست توسط ارسترهای جریان صاعقه که با شکل موج 350µs/10 تست میشوند، در ورودی سایت و در تابلوی اصلی سیستم تغذیه، حفاظت شوند.
پمپ های بنزین در زیر سقفی فلزی قرار گرفته اند، و بنابراین از ضربات مستقیم صاعقه در امان هستند. بهمین دلیل و به خاطر سیستم ارت گسترده و مشبندی شده، ارسترهای حفاظتی فراتاخت (arrester surge) که با شکل موج 20µs/8 تست میشوند بر روی تابلوی برق ساختمان سوخت و کابل برق ورودی به پمپ بنزین استفاده میشوند.

تصویر مقابل مربوط به ایستگاه سوخت است که مجهز به سیستم حفاظت خارجی صاعقه، شبکه زمین مشبندی، هم پتانسیل سازی حفاظتی و عملیاتی و ارسترهای حفاظتی مورد نیاز میباشد.

 

در شکل بالا یک سیستم حفاظت خارجی صاعقه مناسب طبق استاندارد IEC62305 اجرا شده و به همراه سیستم هم پتانسل سازی و ارسترهای حفاظتی مورد نیاز (مطابق جدول)، نشان داده شده است و معرف الزامات پایه ای جهت حفاظت موثر در برابر صاعقه میباشد.
لطفا دقت داشته باشید که ارسترهای پیشنهادی برای تاسیسات مستقر در محیط های غیر EX میباشند و چنانچه نیاز به استفاده از SPDها در مناطق خطر EX باشد، حتما باید از دارا بودن معیارهای مربوطه در این خصوص مطمئن شد؛ مانند استفاده از محفظه هایی که دارای گواهینامه EX هستند و یا استفاده از ارسترهای حفاظتی مخصوص (با گواهی معتبر) تا بدین ترتیب از بروز هرگونه اشتعال و انفجار جلوگیری شود.
همچنین باید در نظر داشت، شبکه زمین، کلیه سازه های فلزی اعم از لوله کشی ها، سایبان های پمپ بنزین و تانک های ایستگاه سوخت بهم همبند شده باشند. مطابق استاندارد 3-62305 IEC پیشنهاد میگردد سیستم ارتینگ حفاظت در برابر صاعقه دارای مقاومتی کمتر از 10Ω بوده و بطور گسترده سیستم هم پتانسیل اجرا شده باشد .
چنانچه ایستگاه های سوخت مجهز به سیستم حفاظت کاتدیک باشند، همبندی با شبکه زمین از طریق اسپارک گپ های EX صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *